Sıkça Sorulan Sorular

Tutkal dogada dogal olarak hayvanlardan, deriden ya da kimyasal yollarla elde edilen recinelerden oliusan, temel islevi iki ayrik malzemeyi yapistirmak olan ve farkli türleri bulunan kimyasal bir üründür. Genelde akiskan olarak bulunmasina ragmen, kati halde olup is yardimiyla eriyik hale geçerek yapistirma islemi gerçeklestiren tutkallar da bulunmaktadir. En ok bilinen tutkal cesidi, beyaz viskoz sivi halindeki ahsap

tutkallaridir. BUnlari takiben Kagit Urunlerint yapistirmak IcIn KUllanilan tutkallar gelir

GozücÙ olarak büyuk oranda solvent içeren yapistiricilardir. Solvent olarak cok cesitli kimyasallar kullanilmaktadir. Bunlarin baslicalari: Aseton, Hekzan, Toluen, Etil Asetat, Metil Etil Keton (MEK), Metilen Klorit, Tri Kloro Etan gibi solventlerdir. Gogu yanici ve kolay uçucu olan bu solventler ayn zamanda insan sagligi ve sevre için zararl olmasina ragmen yaygin olarak kullanilmaktadir. Solvent bazl yapistricilarin kuruma sürelerinin istenildigi gibi ayarlanabilir olmasi, ustún yapistirma gücù, nemli ortamlara dayanikilik gibi bir gok üstün ozelliklere sahip olan solvent bazli yapistiricilarin tercih edilmesinin baslica nedenleri bunlardir.

Baslica polimer bir madde, genellikle Etilen Vinil Asetat (EVA), vygun bir reçine ve Wax içeren yapistric gesididir. Uygun bir sicaklikta eritildikten sonra çesitli sekillerde yapistirilacak yuzeylere surülerek yapistirma islemi gerçeklestirilir. insan ve (evre saglig açisindan zarari sifira yakin olan bu yapistirici türünün kulanim alanlar giderek yayginlasmaktadir. Mobilya, Otomotiv, Ambalaj, Mücellit sektörleri, Laminasyon, Yapiskan Bant imalati, Tekstil gibi bir cok alanda kullanilan Hot-melt yapistricilara gelecegin yapistiricisi gözùyle bakabiliriz. Makine yatiriminin pahali olmasi, kazan temizliginin daha zor olmasi ve bazi kisitlayici nedenler bu tip yapistiricilarin kullanim yerlerini azaltmaktadir.

Etilen Vinil Asetat agirlikli olarak imal edilen bu tip yapistricilar en yaygin yapistiric tipini olusturmaktadir.

Genellikle dolgulu olarak imal edilen bu tip yapistiricilarin kalitesi dolgu oraniyla dogru orantili olmasa bile yine de iliskisi vardir. Dolgu maddesi olarak çesitli urünler kullanilmaktadir. En yaygin kullanilan dolgu maddesi halk arasinda mermer tozu olarak bilinen kalsittir. Dolgu maddesi oran arttikça Hot-meltin yogunlu§u da artmaktadir. Bu nedenle tüketimi daha fazladir. Tercih edilmesinin nedeni ucuz bir yapistrici olmasidir. Dolgu orani arttikça yapistiricinin fiyati ve kalitesi düsmektedir. Piyasada dolgu orani sifir olan (seffaf) hot-meltler de satilmaktadir. Dolgusuz olduklar için fiyatlar yüksektir ama yogunluklari düsuk oldugundan ayn yapistirmay elde etmek için daha az miktarlarda kullanilacaklar için kullanim açisindan fazla bir külfet getirmezler. Bu tip yapistricilarin Yumusama Noktasi (Softening Point) standart degildir. Her firma farkli Yumusama Noktasina sahip Ürün Uretir. Burada müsteri tercihi, kullanilan makinanin cinsi ve hiz önemli olmaktadir. Yumusama Noktasi dustükçe yapistiricinin sicaklik mukavemeti de düsmektedir. Ancak, daha kolay eridikleri için bazi firmalar tarafindan tercih edilmektedirler. Ozellikle Egri Kenar yapistiran firmalar, Yumusama Noktasi düsük olan Ürunleri tercih etmektedirler. Bu tip yapistirmada genellikle yapistiric PVC Üzerine surülmektedir. Sıcaklığın yüksek olan yapistiric özellikle ince PVC lerin deforme olmasina neden olmaktadir. Böyle bir yapistirmada Dolgusuz hot-meltlerin kullanilmasinda yarar vardir.

Son yillarda kullanilmaya baslanan bir hot-melt cesididir. Bir cok açidan EVA bazli hot-meltlerden Üstün Özellikler tasirlar. Ancak, fiyatlari yuksek oldugu için henüz yaygin olarak kullanilmamaktadirlar.

Mobilya sektöründe özellikle kenar band yapistirmada kullanilan bir yapistirici gesididir. Nemle kürlenme özelligine sahip olduklar için hava almayan ambalajlara kullaniciya sunulurlar. Ozel aparatiar yardimiyla vygulanabilirler. Oldukça pahali olan bu tip yapistiricilarin yapisma mukavemetleri de oldukça iyidir.

Havasiz ortamda metal katalizörlügünde kürlenen bu tip yapistiricilar otomotiv ve mobilya sektöründe cok az da olsa kullanim alant bulmaktadirlar. Ozellikle Metal-Metal yapistirmalarda tercih edilirler.

Genellikle akrilik bir polimerin ve vygun bir reçinenin sudaki dispersiyonu sonucu elde edilen bu tip yapistiricilar solventlere, kimyasal etkilere, UV isiga ve yüksek sickliklara dayanikli olmalar nedeniyle tercih edilmektedirler. Ancak, bu tip yapistricilar su içerdikleri için kuruma sureleri solvent bazli yapistiricilara göre daha uzundur. Daha pahali olmalari ve ilk yapisma mukavemetlerinin düsuk olmasi dezavantajlari olarak söylenebilir. Akrilik yapistricilarin ilk yapisma mukavemetini artirmak için modifiye akrilik polimerler kullanilabilir. Ancak, bu tip yapistiricilarin sicaklik mukavemeti, solventlere ve kimyasal etkilere karsi dayanimi ve UV isiga karsi dayanimi azalmaktadir.

Genel olarak bir kauçugun ungun bir reçineyle ve uygun cözücülerle karistirilmasindan elde edilen yapistiricilardir. Kauçuk olarak cogunlukla Polikloropren, Dogal kauçuk, Stiren-Butadien-Stiren Kauçugu (SBS) veya Stiren-izopren-Stiren (SIS) kauçuk kullanilmaktadir. Solvent olarak kullanilan maddeler yapistiricinin kullanim verine ve amacina göre degismektedir. Genellikle ilk yapisma mukavemetinin yüksek olmasi nedeniyle tercih edilirler. Bu tip yapistiricilar genellikle sicaga, kimyasal maddelere, UV isiga veya sterilizasyona karsi dayaniksizdir. Ancak, bazi ozel vygulamalar için daha dayanikli yapistiricilar da imal edilmektedir.